powrót do strony głównej

Polityka Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji ISO/IEC 27001:2013

Jesteśmy agencją posiadającą wieloletnie doświadczenie w tworzeniu, zarządzaniu, re-engineeringu, łączeniu oraz zamykaniu programów lojalnościowych B2C i motywacyjnych B2B. Organizacją i zarządzaniem loteriami, konkursami oraz innymi rodzajami akcji promocyjnych zajmujemy się nieprzerwanie od 1997. Nasze doświadczenie oraz posiadane i ciągle doskonalone rozwiązania informatyczne pozwalają nam na kompleksową realizację nawet najbardziej skomplikowanych projektów.

W ramach prowadzonej przez nas działalności niezwykle istotną rolę odgrywa bezpieczeństwo przetwarzanych przez nas informacji. Regulacje, które w tym zakresie stosujemy, wynikają z przedstawianych nam przez naszych Klientów wymagań i oczekiwań, mających zastosowanie przepisów prawa oraz przyjętych przez nas zamierzeń strategicznych.

W ramach przyjętej przez nas Polityki Bezpieczeństwa Informacji zobowiązujemy się do:

  • realizacji wszystkich projektów i usług oraz procesów wewnętrznych zgodnie z wymaganiami naszego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z ISO/IEC 27001 w celu zapewnienia poufności, dostępności i integralności przetwarzanych informacji,
  • skutecznego stosowania zabezpieczeń w formie środków technicznych i proceduralnych odpowiednich do poziomu ryzyka określonego dla zagrożeń z którymi mamy do czynienia w ramach prowadzonej przez nas działalności,
  • zapewnienia poufności przetwarzanych w ramach naszych usług informacji, a w szczególności danych osobowych użytkowników programów lojalnościowych oraz motywacyjnych,
  • stosowania rozwiązań mających na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu odporności naszej działalności oraz naszych procesów na zakłócenia ciągłości działania i zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa informacji,
  • zapewnienia odpowiedniej świadomości wszystkich pracowników i współpracowników w celu przeciwdziałania występowaniu zagrożeń oraz zapewnieniu należytej odpowiedzi ukierunkowanej na minimalizację skutków w przypadku ich wystąpienia,
  • ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz jego skuteczności,
  • zapewnienia niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszej Polityki.

 

pobierz certyfikat ISO 27001

logo

Obietnica i360

Wszechstronnie organizujemy i zarządzamy programami motywacyjnymi i lojalnościowymi, biorąc pełną odpowiedzialność za każdy aspekt procesu obsługi Zobacz więcej

Dlaczego miałbyś nam zaufać?

97% tylu Klientow i360 jest zadowolonych ze współpracy z nami Zobacz więcej

Gwarancja i360

Jako jedyny polski dostawca w branży posiadamy Certyfikat ISO 27001 - ogólnoświatową normą potwierdzającą bezpieczeństwo przetwarzanych informacji Zobacz więcej